You are here:
Product code: N/A

Konditerinė pakuotė SL239

66,53 

Plastikinė , konditerinė pakuotė  idealiai tinka , pyragams, tartaletėms . Ø250 x 265 x 60h Ø225 x 55h OPS, Kiekis dėž.: 200 vnt